Heraldikos studija - herbai.lt string(16) "/personaline.php"
- -
Kilmingųjų herbai
- -
Giminių herbai
Dar viduramžiais herbus turėjo ne tik nobilituotieji, tai yra bajorai, bet ir turtingesni miestiečiai, pirkliai ir amatininkų cechai. Herbus veikliems asmenims teikdavo valdovas už ištikimybę, ar karinius nuopelnus. Šiandien, ne tik Europoje, šalia nobilituotųjų, herbus steigia asmenys, gerbiantys savo giminę ir jos tradicijas. Šis procesas, prasidėjęs XX amžiuje kaip demokratinės visuomenės raiška, tęsiasi ir šiandien. Nobilituotųjų (bajorų) heraldika ir naujoji giminių heraldika yra panašios sudėties, tačiau turi skirtumų, kurių pagrindinis – rango karūna. Ją naujuosiuose pakeičia heraldinis vainikėlis.
-
Herbų sudarymą reglamentuoja eilė heraldikos taisyklių ir rekomendacijų. Heraldika yra kartu ir mokslas, ir menas, o tai reiškia, kad vengtina saviveikla. Herbo sudarytojui būtinas profesionalumas ir patirtis. Ne kiekvieną ženklą galime laikyti herbu. Herbui privalomas skydas. Amžių bėgyje naudotos įvairios skydo formos. Šiandien Lietuvoje, kaip labiausiai priimtina, yra nusistovėjusi vėlyvosios gotikos skydo forma. Skyduose naudojamos ribotos raiškos priemonės: du metalai – auksas ir sidabras ir keturios emalės (spalvos) – raudona, mėlyna, juoda ir žalia (eilės tvarka pagal taurumą). Skydo dalijimai tiesiomis ar lankstytomis linijomis į skirtingų spalvų laukus vadinami heroldinėmis figūromis. Simboliai, esantys skyde, vadinami mobiliosiomis figūromis. Lengvai įsimenami herbai, turintys vieną mobiliąją figūrą, laikytini tobuliausiais.
-
Herbinis paveikslas interjerui
-
 
-
Kilmės liudijimas
Saikingos sudėties ir saikingų formų herbo skydas dera su savo aplinka ir kuria dekoratyvią ir gražią visumą, tinkamą panaudoti tiek puošniu pilnos sudėties, tiek lakonišku, tik herbinio skydo pavidalais. Personaliniai herbai naudojami architektūroje, interjere, vėliavose, herbiniuose indų servizuose, antspauduose, ex libris, herbiniuose žieduose, genealoginiuose medžiuose, giminės aprašymuose ir t.t.
-
Genealoginis medis
Kilminguosius legitimuoja, registruoja ir jų heraldiką tvarko Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Steigiamą giminių heraldiką registruoja, publikuoja ir herbo diplomus išduoda Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.
-
-

Kilmingųjų herbai

-
-

Giminių herbai

Dar viduramžiais herbus turėjo ne tik nobilituotieji, tai yra bajorai, bet ir turtingesni miestiečiai, pirkliai ir amatininkų cechai. Herbus veikliems asmenims teikdavo valdovas už ištikimybę, ar karinius nuopelnus. Šiandien, ne tik Europoje, šalia nobilituotųjų, herbus steigia asmenys, gerbiantys savo giminę ir jos tradicijas. Šis procesas, prasidėjęs XX amžiuje kaip demokratinės visuomenės raiška, tęsiasi ir šiandien. Nobilituotųjų (bajorų) heraldika ir naujoji giminių heraldika yra panašios sudėties, tačiau turi skirtumų, kurių pagrindinis – rango karūna. Ją naujuosiuose pakeičia heraldinis vainikėlis.

-

Herbų sudarymą reglamentuoja eilė heraldikos taisyklių ir rekomendacijų. Heraldika yra kartu ir mokslas, ir menas, o tai reiškia, kad vengtina saviveikla. Herbo sudarytojui būtinas profesionalumas ir patirtis. Ne kiekvieną ženklą galime laikyti herbu. Herbui privalomas skydas. Amžių bėgyje naudotos įvairios skydo formos. Šiandien Lietuvoje, kaip labiausiai priimtina, yra nusistovėjusi vėlyvosios gotikos skydo forma. Skyduose naudojamos ribotos raiškos priemonės: du metalai – auksas ir sidabras ir keturios emalės (spalvos) – raudona, mėlyna, juoda ir žalia (eilės tvarka pagal taurumą). Skydo dalijimai tiesiomis ar lankstytomis linijomis į skirtingų spalvų laukus vadinami heroldinėmis figūromis. Simboliai, esantys skyde, vadinami mobiliosiomis figūromis. Lengvai įsimenami herbai, turintys vieną mobiliąją figūrą, laikytini tobuliausiais.

-

Giminių herbai

-
-

Kilmės liudijimas

Saikingos sudėties ir saikingų formų herbo skydas dera su savo aplinka ir kuria dekoratyvią ir gražią visumą, tinkamą panaudoti tiek puošniu pilnos sudėties, tiek lakonišku, tik herbinio skydo pavidalais. Personaliniai herbai naudojami architektūroje, interjere, vėliavose, herbiniuose indų servizuose, antspauduose, ex libris, herbiniuose žieduose, genealoginiuose medžiuose, giminės aprašymuose ir t.t.

-

Genealoginis medis

Kilminguosius legitimuoja, registruoja ir jų heraldiką tvarko Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Steigiamą giminių heraldiką registruoja, publikuoja ir herbo diplomus išduoda Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.